Tilintarkastukset ABC

Tilintarkastus on lakisääteinen velvoite, josta määrätään eri yhtiömuotoja tai säätiöitä koskevissa laeissa. Lakisääteinen tilintarkastus kattaa kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen. Tarkastuksen päätteeksi tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastus valvoo useiden eri sidosryhmien etua tilintarkastuslain ja erityislakien määräysten mukaisesti. Käytännössä tilintarkastaja toimii laillisten velvoitteidensa ohella yrityksen ja sen omistajien taustatukena sekä luottamusmiehenä.

Tilintarkastaja on valittava yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta, ja jolla on kirjanpitolain 1. luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.

Tilintarkastuslaissa on tarkemmat vaatimukset tilintarkastuksesta eri yhtiömuodoille ja osuuskunnalle. Säätiölaissa määrätään säätiöiden ja yhdistyslaissa yhdistysten tilintarkastuksesta.

Jos yhteisöllä ei ole tilintarkastuslain 2. luvun 2 §:n 1 tai 2 momentin mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta. Tilintarkastuslain 2. luvussa on myös tarkemmat säädökset velvollisuudesta toimituttaa tilintarkastus.

Jätä viesti lomakkeella

Nimi(*)
Tarvittava tieto

Yritys tai organisaatio
Invalid Input

Puhelinnumero
Invalid Input

Sähköposti(*)
Tarvittava tieto

Valitse yhteydenoton aihe/aiheet

Invalid Input

Viesti(*)
Tarvittava tieto

Roskapostin esto: Jos olet ihminen, jätä tämä tyhjäksi
Invalid Input

Tutustu monipuoliseen tarjontaamme – olemme palveluksessasi!

Tase-Koivu Oy Tilintarkastusyhteisö

Läntinen Rantakatu 53, 20100 Turku
Y-tunnus: 0654180-1
Puh. 02 279 9505